Reference

Studie na rekonstrukci ZEVO v Bratislavě
Odvoz a likvidacia odpadu a.s.
Systém řízení parní elektrárny
G-Team Progres, spol. s r.o.
Technologie odsíření uhelného kotle
G-Team Progres, spol. s.r.o.
Spalovna nemocničního odpadu
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Studie proveditelnosti na výstavbu EVECONT v Barmě
Česká rozvojová agentura - program B2B
Studie na rekonstrukci ZEVO v Bratislavě
Odvoz a likvidacia odpadu a.s.
Studie proveditelnosti na výstavbu EVECONT v Barmě
Česká rozvojová agentura - program B2B
Studie proveditelnosti projektu výstavby ZEVO na Ukrajině
Česká rozvojová agentura - program Studie proveditelnosti
Analýza energetické a ekonomické efektivnosti ZEVO
Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program EFEKT
Studie proveditelnosti projektu výstavby ZEVO v Sarajevu
Česká rozvojová agentura - program Studie proveditelnosti
Analýza vlivu podpory EVO na spotřebitele při zákazu skládkování
Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program EFEKT
Studie optimalizace podpory výroby energie z odpadů
Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program EFEKT
Studie optimalizace podpory výroby energie z biomasy
Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program EFEKT