Studie proveditelnosti záměru snížení emisí NOx v odplynech

Klient

Synthesia, a.s.

Rok realizace

2022

Místo realizace

Pardubice

Pro společnost Synthesia, a.s. byla zpracována studie proveditelnosti záměru snížení emisí NOx v odplynech z procesů přípravy nitrační směsi a nitrace celulózy.

Studie se zaměřovala na volbu vhodné technologie vedoucí k plnění budoucích požadovaných emisních limitů na NOx. Součástí studie je zhodnocení současného stavu čištění odplynů včetně provedeného emisního měření na výstupních odplynech, technologický návrh vybraných metod a jejich variantní posouzení z hlediska volby vstupních reagentů a ekonomické vyhodnocení záměru včetně základní analýzy rizik. Posuzovanými metodami byly klasická metoda selektivní katalytická redukce a inovativní metoda Multi Pollutant Removal, jejíž výstupem jsou produkty uplatnitelné v navazujícím výrobním průmyslu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Veronika Vavrčíková
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference