Výzkum a vývoj

V oblasti výzkumu a vývoje spolupracujeme s řadou českých i zahraničních vysokých škol, vědeckých a výzkumných pracovišť, především pak s Ústavem procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. 

Spolupráce s akademickým prostředím zajišťuje přenos nejnovějších výsledků základního výzkumu do aplikovaného výzkumu v podobě praktických aplikací a realizací. Data z provozů, které EVECO Brno získává, slouží jako cenná zpětná vazba pro další výzkum a vývoj na akademických pracovištích i na EVECO. 

Jsme dlouhodobým partnerem technických univerzit, výzkumných center a renomovaných světových firem s inovačním potenciálem v řešení celé řady mezinárodních výzkumných projektů a grantů.

“Hlavní přidanou hodnotou naší společnosti je efektivní propojení kombinace zkušeností a know-how s výsledky výzkumu.”

Projekty

Projekty vznikají ve spolupráci s: