EVECONT-OT: ověření technologie jednotky pro termické zpracování a energetické využití odpadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Program Aplikace

Hlavním účelem projektu je experimentální výzkum a průmyslový vývoj zaměřený na ověření technologie modulárního zařízení pro environmentálně šetrné energetické využití materiálově nevyužitelného odpadu. Ověřování bude realizováno na prototypové jednotce EVECONT prostřednictvím výkonových testů s různým složením odpadu za různých provozních podmínek. Cílem projektu bude vytvořit technickou dokumentaci shrnující ověřené technologické postupy.

Tento projekt je financován za podpory EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.