Možnosti využití čistírenských kalů jako sekundárního zdroje fosforu v ČR

Technologická agentura ČR – Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Cílem projektu je navržení a optimalizace technologie, která bude využívat energetický a materiálový potenciál čistírenských kalů dle požadavků současných i plánovaných legislativních změn s ohledem na recyklaci fosforu jako kritické komodity. Projekt je zaměřen na inovativní přístup integrace primárního termického zpracování kalů se sekundární úpravou popelu. Výsledkem projektu bude experimentálně ověřená technologie chráněná užitným vzorem, aplikovatelná v průmyslovém měřítku.