Intenzifikace přenosu tepla a optimalizace integrace energie v teplosměnných zařízeních pro tepelné využití odpadního tepla v chemickém průmyslu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – Program INTER-EXCELLENCE

Hlavním účelem projektu je vytvoření technických řešení a softwaru pro návrh zařízení výměny tepla se zvýšenou účinností přenosu tepla a tím zlepšení využitelnosti odpadního tepla ve velkých provozech chemického průmyslu. V rámci projektu je rovněž řešena další možnost využití odpadního tepla pro výrobu surovin či přeměně látek.

Projekt je řešen ve spolupráci s komerční i akademickou sférou České republiky a Číny. Za českou stranu je hlavním řešitelem Vysoké učení technické v Brně, za čínskou stranu je hlavním řešitelem Xi'an Jiaotong University.