EVECONT: realizace prototypu jednotky pro termické zpracování a energetické využití odpadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Program Aplikace

Projekt řeší praktickou realizaci prototypové jednotky kompaktního zařízení pro ekologicky šetrné termické zpracování a energetické využití vytříděného, částečně vytříděného, nebo i nevytříděného odpadu různého typu a výhřevnosti.

Cílem je ověřit funkčnost technologicky modulárního a kontejnerového provedení pro různé aplikace a řešit eliminaci odpadů především v místě jejich vzniku. Tento komplexní přístup může následně přispět k vytvoření trhu pro nový typ zařízení a k nalezení produktů a dalších systémů, které napomohou zvýšení konkurenceschopnosti ČR na stávajících i nových trzích.

Tento projekt je financován za podpory EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.