Dokumentace pro společné řízení DUR/DSP čištění spalin v ZEVO Planá

Klient

Invelt servis s.r.o.

Rok realizace

2019

Místo realizace

Planá nad Lužnicí

Záměrem tohoto projektu je vybudování ZEVO v rámci průmyslového areálu teplárny C-Energy Planá nad Lužnicí. Primární motivací je odklonění odpadu produkovaného v rámci bývalého okresu Tábor od skládkování. Sekundární motivací je snížení závislosti teplárny na dodávkách fosilních paliv. Utilizace tepla spalin je realizována pomocí parního okruhu, přičemž je uvažováno s produkcí tepelné energie ve formě páry. Jednotkou bude zpracováván zejména směsný komunální odpad (SKO) a objemný odpad (OO).

Předmětem tohoto projektu je dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) akce ZEVO 50 kt/r Planá nad Lužnicí, část čištění spalin. Jedná se o technologii umožňující energetické využití odpadu charakteru převážně směsného komunálního odpadu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference