Dokumentace pro územní rozhodnutí projektu modernizace spalovny

Klient

Envir s.r.o.

Rok realizace

2019

Místo realizace

Brtnice

Pro projekt modernizace spalovny nebezpečného odpadu s cílem navýšení zpracovatelské kapacity byla vypracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. V projektu bylo uvažováno umístění nové technologie spalovny do současné haly po provedení její základní rekonstrukce. Nezbytnou součástí je rozšíření zpevněných ploch a přístřešku haly.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt