Spalovna nemocničního odpadu

Klient

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Rok realizace

2017

Místo realizace

Hradec Králové

V rámci modernizace spalovny odpadů byla provedena kompletní náhrada stávajícího technologického zařízení spalovny. Díky kompletní rekonstrukci došlo k navýšení zpracovatelské kapacity na 350 kg/h, byl zajištěn kontinuální provoz a spalovna byla vybavena moderním plně suchým systémem čištění spalin. Tepelná energie získaná při spalování odpadu je využívána pro výrobu páry dodávané do areálu nemocnice.

Rekonstrukce proběhla v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové a její součástí byly projekční a inženýrské práce, stavební práce, dodávka, montáž technologie a uvedení do provozu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Martin Krňávek
Kontakt