Studie proveditelnosti výstavby spalovny nebezpečných odpadů

Klient

FECUPRAL spol. s.r.o.

Rok realizace

2022

Místo realizace

Markušovce

Předmětem studie proveditelnosti bylo posouzení výstavby spalovny nebezpečných odpadů o kapacitě 11 kt/rok. Z hlediska koncepce byly posuzovány 2 varianty technologie využití tepla – parovodní okruh s kondenzační turbínou a termoolejový okruh s ORC jednotkou. Posouzení bylo provedeno po stránce technologické i po stránce ekonomické. V rámci technického řešení respektující dokumenty BREF/BAT byl navržen příjem a skladování odpadu, třídění odpadu a jeho drcení, samotné spalovací zařízení spolu s utilizaci tepla a výroby elektrické energie a čištění spalin. Následně byla posouzena instalace technologie pro akumulaci elektrické energie.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference