Termické zpracování odplynů z MCHČOV

Klient

HOCHTIEF, a.s.

Rok realizace

2004

Místo realizace

Litvínov

Pro mechanicko-chemickou čistírnu odpadních vod společnosti CHEMOPETROL a.s. bylo navrženo a dodáno zařízení na termické zpracování odplynů s obsahem uhlovodíkových par. Spalovací jednotka zahrnovala speciální koaxiální rekuperační výměník tepla umožňující bezpečné spálení odsávaných odplynů v širokém rozmezí koncentrací uhlovodíků, který byl vyvinut a patentován ve spolupráci s VUT Brno.

V rámci dodávky byly zajištěny inženýrsko-dodavatelské činnosti, dokumentace, montáž, individuální a komplexní zkoušky a uvedení do zkušebního provozu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Ondřej Grolig
Kontakt