Studie proveditelnosti energetického využívání důlních plynů

Klient

DIAMO, státní podnik

Rok realizace

2022

Místo realizace

Karviná

Ve spolupráci s Báňské projekty Ostrava, a.s. byla pro společnost DIAMO, státní podnik v Karviné vypracována studie proveditelnosti energetického využívání důlních plynů se záměrem komplexního technicko-ekonomického posouzení potenciálních možností využití důlního plynu jako zdroje energie nebo surovin.

Studie se zaměřovala na posouzení dalšího vývoje geologických podmínek, vývoj plynodajnosti uzavíraných dolů a posouzení navržených technologických variant v porovnání se současným stavem. Výstupem je celkové technicko-ekonomické posouzení několika lokalit ve správě DIAMO.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt