DPS – poloprovozní jednotka na separaci Hg

Klient

UCHP AV

Rok realizace

2022

Místo realizace

Praha

Grantový projekt, který se zabývá inovativní metodou redukce Hg. Poloprovozní pilotní jednotka odstraňování Hg ze spalin využívá separaci Hg ze spalin pomocí nerozpustného sorbentu, který je připravován in-situ elektrolýzou ze sádrovcové vody odtahované z absorbéru mokrého odsíření spalin.

Rtuť je jednak v metalické formě (cca 80 %) a jednak v oxidované formě. Oxidovaná forma je především HgCl2 a ten tvoří komplexy a je rozpustný, ale není disociovaný, v mokré pračce přechází do roztoku. V mokré pračce se komplex smísí s energosádrou a odchází ze systému. Koncentrace Hgv energosádře je 150 až 250 μg/kg sušiny. Energosádra se odlučuje v hydrocyklónech a následně na pásovém kalolisu. Zbývající podíl Hg v roztoku zůstává a účastní se reemisí ve formě aerosolu anebo v metalické formě.

Cílem poloprovozního zařízení je převést metalickou rtuť do oxidické formy, a tu pak odloučit speciálním sorbentem ze systému.

Realizace projektu zahrnovala činnosti s vývojem poloprovozní jednotky a vlastní provozní zkoušky.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference