Záměr výstavby ZEVO v lokalitě Uherské Hradiště

Klient

CTZ s.r.o.

Rok realizace

2022

Místo realizace

Uherské Hradiště

V rámci záměru výstavby ZEVO v Uherském Hradišti byla zpracována dokumentace Basic design, v rámci které byly stanovené základní technické a technologické parametry včetně prostorového uspořádání navrhovaného ZEVO. Také byla zpracována základní materiálová a energetická bilance a aparátová skladba zařízení včetně stanovení vhodné technologie výroby elektrické energie, resp. kogenerační výroby tepla a elektrické energie.

Dokumentace Basic design sloužila jako základní podklad pro zpracování dokumentace EIA pro účel spuštění povolovacího řízení EIA. Součástí dokumentace EIA je i rozptylová studie, hluková studie, měření hluku, posouzení vlivů na veřejné zdraví, rámcové posouzení BAT a posouzení v souvislosti s produkcí odpadů při provozu a výstavbě ZEVO.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference