Dodávka a montáž předehřívače vzduchu

Klient

TERMIZO, a.s.

Rok realizace

2014

Místo realizace

Liberec

Technologie ZEVO Liberec byla modernizována výměnou parního předehřívače spalovacího vzduchu. Předehřívač byl navržen a vyroben na míru dle zadávacích údajů zákazníka. Původní zařízení vč. vzduchovodu, potrubí a podpor bylo demontováno a nahrazeno novým.

V rámci inženýringu byla vypracována provozně-technická dokumentace, podklady pro školení obsluhy, provozní předpis a dokumentace skutečného stavu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Radim Puchýř, Ph.D.
Kontakt