Dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

Klient

Odpady Písek, s.r.o.

Rok realizace

2021

Místo realizace

Brno

V návaznosti na studii proveditelnosti záměruvybudování ZEVO v společnosti Odpady Písek s.r.o. byla ve spoluprácis TESO Ostrava vypracována dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. oposuzování vlivů na životní prostředí.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt