Technologie DeNOx

Klient

AVE Kralupy, s.r.o.

Rok realizace

2023

Místo realizace

Spalovna průmyslových odpadů v Kralupy nad Vltavou

Cílem projektu bylo snížit emise oxidů dusíku dle budoucích legislativních požadavků pod úroveň 120 mg/Nm3 při současném maximálním nárůstu emisí NH3 do 10 mg/Nm3. Projekt byl realizován ve stávající spalovně průmyslových odpadů v Kralupech nad Vltavou o roční zpracovatelské kapacitě 15000 t/rok (produkce spalin cca 27500 mN3/h). Technické řešení spočívalo v dodání technologie SNCR NOx, která se skládá předevšímze zásobní nádrže na močoviny o objemu 12 m3, směšovacího modulu a trysek umístěných ve třech výškových úrovních. Celý systém byl potrubně propojen a vybaven vlastním autonomním řízením. V rámci plnění předmětu zakázky byl proveden návrh technického řešení, dodávka do místa plnění, montáž a zprovoznění.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Radim Puchýř, Ph.D.
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference