Dokumentace suchého odpopílkování kůrového kotle

Klient

Biocel Paskov a.s.

Rok realizace

2015

Místo realizace

Paskov

V rámci projektu byl vypracován základní inženýring suchého odpopílkování kůrového kotle. Projekt řešil náhradu původní hydraulické dopravy popelovin za suchou trasu. Technická zpráva zahrnovala popis současného stavu, návrh technologie a jednotlivých provozních souborů. Součástí projektu byl 3D model suchého odpopílkování, motorová listina, schémata elektro, technologické schéma a odhad nákladů za dodávku a montáž.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt