Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení

Klient

Biocel Paskov a.s.

Rok realizace

2016

Místo realizace

Paskov

Pro projekt změny stávající hydraulické dopravy popele na suché odpopílkování kůrového kotle v kotelně Biocel Paskov byla vypracována projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení se zapracováním veškerých požadavků z předprojekční fáze.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt