Rekonstrukce předkotle na spalovně nebezpečného odpadu

Klient

Duslo, a.s.

Rok realizace

2021

Místo realizace

Šala, Slovenská republika

V rámci rekonstrukce kotle na spalovně odpadů byl demontován původní předkotel a nahrazen předkotlem novým. Sočástí realizace byla výroba kotle včetně vypracování potřebné dokumentace a zkoušek, vyzdívky i vnější izolace. Jednalo se o vertikální čtyřtahový vodotrubný parní kotel o objemu 4 700 l, jehož teplosměnná plocha byla tvořena membránovými stěnami.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Pavel Hrbáček
Kontakt