Projektová dokumentace pro stavební povolení ZEVO v Chebu

Klient

TEREA Cheb s.r.o.

Rok realizace

2013

Místo realizace

Cheb

Pro teplárnu v Chebu byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení na vybudování ZEVO o celkové kapacitě 20 kt/rok. Navrhované ZEVO bylo řešeno jako dvojice linek pro zpracovávání směsného komunálního odpadu s napojením na systém centrálního zásobování teplem pomocí teplovodu propojujícího ZEVO s kotelnou.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt