Studie využití zdravotnických odpadů

Klient

SAKO Brno, a.s.

Rok realizace

2021

Místo realizace

Brno

Studie se zabývala posouzením metod vhodných ke sterilizaci zdravotnického odpadu v areálu společnosti SAKO Brno, a.s. Na základě predikované produkci nemocničního odpadu byla stanovena kapacita sterilizační jednotky a přehled dostupných technických řešení pro jeho dekontaminaci. Vybrané parní zařízení bylo porovnáno s horkovzdušným zařízením EVESTER vyvíjeném společností EVECO Brno. Pro obě variace sterilizace byly provedeny bilanční výpočty a ekonomické posouzení provozu vč. stanovení provozních nákladů, investičních nákladů a předpokládaných příjmů.  Výstupy studie byly využity pro následný výběr vhodné technologie investorem a posouzení napojení na technologii ZEVO.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt