EVEMED

Moderní koncepce spalovny EVEMED umožňuje nejen bezpečnou likvidaci zdravotnického odpadu, ale také jeho energetické využití. Tepelná energie spalin je s vysokou účinností využívána pro generování páry či elektrické energie, čímž je zajištěna ekonomicky udržitelná likvidace odpadu. S ohledem na povahu zdravotnického odpadu je provoz spalovny plně automatizovaný a systém čištění spalin zajišťuje dosažení všech legislativou předepsaných emisních limitů.

Možnosti technologie EVEMED:

  • utilizace tepelné energie spalin k výrobě páry nebo elektrické energie
  • vysoce automatizovaný provoz
  • integrace technologie se spotřebiči energie (nemocniční prádelna, systémy sterilizace atd.)
  • plně suché čištění spalin bez použití vody
  • bezprašný provoz za použití uzavřených kontejnerů pro skladování odpadu, reziduí sorbentů z čištění spalin
Produktový list ke stažení
EVEMED.pdf
S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Martin Krňávek
Kontakt
Spalovna nemocničního odpadu
Fakultní nemocnice Hradec Králové