Inženýring

Zajišťujeme inženýring a realizaci systémů spalování, utilizace tepla a čištění spalin. Inženýring poskytujeme pro všechny fáze životnosti investičního projektu, tedy od prvotních analýz až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

Mezi poskytované služby patří zejména:

  • řízení projektu
  • dokumentace DÚR/DSP/DPS/As-Built
  • autorský dozor a vedení stavby
  • technický dozor investora
  • posudek dokumentace pro investora
  • provozní předpis a řád
  • studie posouzení životnosti zařízení
  • algoritmy a softwarový inženýring
  • hmotnostní a energetické bilance systémů
S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt