Inženýring

Zajišťujeme inženýring a realizaci systémů spalování, utilizace tepla a čištění spalin. Inženýring poskytujeme pro všechny fáze životnosti investičního projektu, tedy od prvotních analýz až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Zabezpečujeme také kompletní dodávky elektroinstalace vč. projektové dokumentace, silové části, části měření a regulace a řídicího systému. Dodáváme řídicí software pro PLC a software pro supervizi a řízení procesu (HMI, SCADA).

Mezi poskytované služby patří zejména:

  • řízení projektu
  • dokumentace DÚR/DSP/DPS/As-Built
  • autorský dozor a vedení stavby
  • technický dozor investora
  • posudek dokumentace pro investora
  • provozní předpis a řád
  • studie posouzení životnosti zařízení
  • algoritmy a softwarový inženýring
  • hmotnostní a energetické bilance systémů
S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt