Studie a poradenství

Poskytujeme poradenství v oblasti energetiky se zaměřením na spalovací procesy, utilizaci tepla a čištění spalin, které vám pomůže při volbě a následné realizaci vhodného technologického řešení. Zpracováváme strategické studie a studie proveditelnosti pro posouzení investičních záměrů z hlediska techniky i ekonomiky.

Mezi poskytované služby patří zejména:

  • Popis a zhodnocení současného stavu
  • Analýza a návrh logistiky surovin, energií a produktů
  • Výběr vhodné technologie
  • Výpočet materiálové a energetické bilance
  • Rozbor legislativních omezení
  • Popis technologického a technického řešení
  • Zevrubné dispoziční řešení
  • Ekonomická analýza, analýza rizik
  • Vyhodnocení neekonomických přínosů technologie
  • Doporučení pro zákazníka
S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt