EVESLUDGE

Systém EVESLUDGE umožňuje šetrnou likvidaci průmyslových i komunálních kalů s minimální spotřebou podpůrného paliva. Spalováním kalů dochází k úspoře energie vůči konvenčním technologiím vysoušení. Výstupem procesu je popelovina, která v aplikacích pro čistírny odpadních vod umožňuje zpětné získávání fosforu pro zemědělství.

Možnosti technologie EVESLUDGE:

  • předúprava kalů (odvodnění, skladování)
  • spalování kalů (etážová pec, pec s fluidním ložem a sekundární dohořívací komorou, rotační pece a sušárny)
  • utilizace tepla (parní nebo horkovodní kotel, termoolejový výměník)
  • čištění spalin (suchá, polosuchá nebo mokrá metoda, odstranění dioxinů a furanů)
  • hospodářství popelovin (odvod popela a popílku, skladování)
  • moderní řídicí a bezpečnostní systém
Produktový list ke stažení
EVESLUDGE.pdf
S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Veronika Vavrčíková
Kontakt