EVELINE

Moderní technologická jednotka pro spalování a energetické využití různých druhů odpadu a biomasy EVELINE je tvořena řadou vysoce efektivních kotlů o výkonu 1 až 5 MW. Jednotka EVELINE je díky malé zpracovatelské kapacitě vhodným řešením pro města, mikroregiony, menší a střední výrobní podniky. Nabízí možnost propojení producenta odpadů, zpracovatele odpadu a spotřebitele energie a je základním zdrojem moderní sítě výroby tepla a elektřiny. Díky účinnému systému čištění spalin lze technologii využít i v náročných průmyslových provozech.

Možnosti technologie EVELINE:

  • spalování různých druhů odpadu a biomasy, včetně kontaminované biomasy a alternativních paliv
  • suchý systém čištění spalin bez spotřeby a produkce vody
  • optimalizace provozních nákladů prostřednictvím řízení míry odstranění polutantů
  • vysoce automatizovaný provoz
  • možnost produkce tepla, páry, elektrické energie nebo teplé užitkové vody
  • nízké investiční náklady
Produktový list ke stažení
EVELINE.pdf
S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt
Kotelna na spalování různých druhů biomasy
Sdružení firem EKO - CZT Nemila