Zařízení na čištění spalin spalovny uhlovodíků

Klient

CHEMZA, a.s.

Rok realizace

2005

Místo realizace

Strážske, Slovenská republika

Spalovna organických kapalných odpadů z výroby světelných stabilizátorů byla doplněna o nové ekologické zařízení na čištění spalin. Díky instalaci nové technologie bylo zajištěno snížení koncentrací prachu a NOx. Použitím koaxiálního tepelného výměníku a chladiče spalin byl zvýšen stupeň využití odpadního tepla ve výrobě na technologické ohřevy a výrobu páry.

V rámci projektu byla zajištěna komplexní inženýrská a dodavatelská činnost zahrnující vypracování potřebné dokumentace, výrobu a dodávku aparátů, montážní a stavební práce. Součástí poskytovaných služeb byl autorský a technický dozor, zkoušky, zaškolení obsluhy a uvedení zařízení do provozu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Ondřej Grolig
Kontakt