Výměna katalyticko-filtračního systému

Klient

AVE Kralupy s.r.o.

Rok realizace

2016, 2021

Místo realizace

Kralupy nad Vltavou

Na spalovně nebezpečného odpadu byl v rámci dodávky na klíč vyměněn katalytický filtrační systém REMEDIA® D/F pro odstraňování dioxinů a furanů. Stávající tkaninový filtr byl osazen speciálním filtračním materiálem, který zajišťuje zneškodnění dioxinů a furanů v plynné fázi i na povrchu prachových částic. V rámci dodávky byla vypracována dokumentace, zajištěna demontáž stávajícího systému a instalace nových rukávců a podpůrných košů, včetně uvedení do provozu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Ondřej Grolig
Kontakt