Variantní studie proveditelnosti pro zařízení na energetické využití kalů

Klient

SLOVNAFT, a.s.

Rok realizace

2014

Místo realizace

Bratislava

V rámci projektu byla vypracována technicko-ekonomická studie zaměřená na technologický návrh jednotky pro energetické využití odpadů ve více výkonových variantách a provedení ekonomické analýzy projektu. Variantní řešení bylo zohledněno na straně využití tepla (výroba elektrické energie vs. pára pro topné účely) a také na straně kapacity jednotky, kdy byly posuzovány 3 výkonové varianty.

Dále byla vypracována svozová studie s cílem zmapování lokalit produkce odpadu, se kterým je nakládáno způsobem dle D01. Z daných odpadů byl následně vybrán materiál vhodný pro energetické využití. Zároveň byly posouzeny svozové trasy a vliv přepravy odpadu na zvýšení intenzity dopravy.


S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference