Studie změny palivové základny teplárny Bohumín

Klient

MS Utilites & Services a.s.

Rok realizace

2021

Místo realizace

Bohumín

Pro společnost MS Utilites & Services a.s. byla v návaznosti na plánovaný odklon od spalování uhlí vypracována studie, která se zabývala technickým a ekonomickým posouzením možného přechodu teplárny na jinou palivovou základnu. Bylo uvažováno 5 palivových variant, které zahrnovaly stávající využití palivového mixu černého uhlí a biomasy s majoritním zastoupením černého uhlí, palivový mix s vyšším poměrem biomasy, přechod na biomasovou kotelnu, přechod na plynovou kotelnu a výstavbu zařízení na energetické využití mechanicky upravených komunálních odpadů.

Dále byly z důvodu nejasného vývoje odběrů tepla zpracovány 3 výkonové varianty. Celkově se studie zabývala komplexním srovnáním 11 variant možného provozu. Posouzení bylo zaměřeno zejména na možnosti dalšího provozu současné technologie, technické řešení výstavby nových technologií a ekonomickou náročností variant. Na základě navržených technologií byla vytvořena ekonomická analýza zaměřující se na srovnání výstupní ceny za teplo pro zákazníka. Kromě této analýzy byly výstupem základní dispoziční řešení, analýza rizik přechodu na jednotlivá paliva a doporučení pro budoucí provoz pro všechny výkonové varianty.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference