Studie proveditelnosti ZEVO Písek

Klient

ODPADY PÍSEK s.r.o.

Rok realizace

2021

Místo realizace

Písek

Pro společnost OPDADY PÍSEK s.r.o., byla zpracována studie proveditelnosti záměru vybudování ZEVO o kapacitě 40 až 60 kt/rok pro zpracování komunálních odpadů z měst Písek, Strakonice a jejich blízkého okolí.

Studie se zaměřovala na volbu vhodné kapacity a lokality pro umístění ZEVO, volbu ekonomicky i technologicky nejvhodnější technologie, technologický návrh a popisy a ekonomické vyhodnocení záměru. Součástí studie byla i analýza vlivu napojení ZEVO do teplárenské sítě na současně provozované zdroje.

Studie bude následně využita pro rozhodnutí o realizaci záměru, jako výchozí podklad pro další stupně realizace a výstupy studie budou využity v rámci plánování odpadového hospodářství Jihočeského kraje.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference