Studie proveditelnosti spalovny nemocničních odpadů v Etiopii

Klient

Česká rozvojová agentura - Program B2B

Rok realizace

2018

Místo realizace

Bahir Dar, Etiopie

V rámci projektu byla vypracována studie proveditelnosti zaměřená na efektivní nakládání s nemocničními odpady v nemocnici Felege Hiwot v Etiopii, především pak na environmentální a socioekonomické aspekty a možnost energetického využití odpadu. Vzhledem k nízké úrovni odpadového hospodářství v nemocnici bylo navrženo řešení v podobě kontejnerové spalovny EVECONT, která umožňuje bezpečné odstranění komunálních i nebezpečných odpadů a zároveň jejich energetické využití. Produkované teplo je možné využít přímo v nemocnici pro ohřev vody, prádelnu, sterilizaci či hygienické sociální zázemí budov nemocnice.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt