Studie proveditelnosti pro ZEVO ve Varnsdorfu

Klient

Teplárna Varnsdorf a.s.

Rok realizace

2014

Místo realizace

Varnsdorf

Pro teplárnu ve Varnsdorfu byla vypracována studie proveditelnosti projektu zařízení pro energetické využívání odpadu s plánovanou roční kapacitou 10-20 kt/rok. Studie byla zaměřena především na zhodnocení možností areálu k výstavbě ZEVO, stanovení maximální kapacity dle spotřeby tepla, úvod do legislativy, návrh technologického řešení ZEVO a čištění spalin, proudové schéma technologie, odborný odhad investičních a proudových nákladů a ekonomické vyhodnocení. 

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt