Studie proveditelnosti pro ZEVO nemocnice Uherské Hradiště

Klient

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Rok realizace

2019

Místo realizace

Uherské Hradiště

Studie proveditelnosti byla zaměřena na projekt modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici s cílem navýšení zpracovatelské kapacity na 1000 t/rok a využití tepla pro přípravu teplé vody a vytápění budov nemocnice. Součástí studie byl legislativní rámec a popis kompletního technologického řešení, materiálová a energetická bilance, ekonomická a nákladová analýza a časový harmonogram projektu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt