Studie proveditelnosti pro výstavbu ZEVO v Přerově

Klient

Teplo Přerov a.s.

Rok realizace

2019

Místo realizace

Přerov

Pro Teplo Přerov a.s. bylo provedeno technicko-ekonomické posouzení výstavby ZEVO o kapacitě 20 kt/rok. ZEVO bylo uvažováno jako zdroj tepla pro síť CZT a současně jako možnost zpracování vhodných odpadů v této lokalitě.

Studie zahrnovala návrh předpokládaného umístění vč. přípojek a dopravy, shrnutí související legislativy, analýzu skladby a množství zpracovávaného odpadu, ekonomické posouzení výnosů a nákladů, předpokládané investiční náklady a návratnost záměru. Její součástí byla také hrubá výkresová dokumentace.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt