Studie proveditelnosti pro výstavbu krematoria „na zelené louce“

Klient

Jana Gulíková

Rok realizace

2021

Místo realizace

Veľké Kostoľany, SK

Předmětem studie bylo vypracování návrhu výstavby krematoria v katastru obce Veľké Kostoľany (Hájiček) s ohledem na urbanisticko-architektonické, technicko-technologické a ekonomické aspekty. Pro navržené technické řešení krematoria byla provedena materiálová a energetická bilance s důrazem na možnosti využití tepla. Následně byl zpracován architektonický návrh, základní stavebně dispoziční řešení a ekonomické vyhodnocení.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt