Studie proveditelnosti modernizace spalovny nebezpečných odpadů Brtnice

Klient

Envir s.r.o.

Rok realizace

2019

Místo realizace

Brtnice

Předmětem studie proveditelnosti bylo posouzení možnosti modernizace spalovny nebezpečného odpadu Brtnice po stránce technologické, technické, stavební a ekonomické s cílem navýšení zpracovatelské kapacity na 2 800 t. V rámci studie byl popsán legislativní rámec s ohledem na současné a budoucí emisní limity a navrženo technologické řešení uvažující plně suché čištění spalin a utilizaci tepla pomocí parního okruhu, doplněné výkresovou dokumentací. Součástí studie byla také ekonomická analýza, která stanovila předpokládané investiční a provozní náklady, a analýza rizik, následně byla také vypracována dokumentace pro EIA.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference