Studie optimalizace podpory výroby energie z biomasy

Klient

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program EFEKT

Rok realizace

2011

Místo realizace

Brno

V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 byla vypracována studie zaměřená na optimalizaci výše podpory elektřiny vyrobené z biomasy pro snížení vlivu na cenu elektřiny pro spotřebitele.

Předmětem studie bylo vypracování odhadu energetického potenciálu na území ČR, vyhodnocení technologií pro využití biomasy z pohledu dosažitelné účinnosti, doporučení scénářů z pohledu příspěvku k naplnění cílů NAP, analýza ekonomiky vybraných projektů a mechanismu podpory.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt