Studie odsíření spalin z kotle

Klient

DEZA a.s.

Rok realizace

2021

Místo realizace

Valašské Meziříčí

Studie se zabývala posouzením metod odsíření kotle D1 společnosti DEZA a.s., který byl primárně určen pro spalování dehtové topné směsi. V první části studie bylo provedeno posouzení možnosti využití stávající polosuché metody odsíření pomocí vápenného mléka. Na základě odborného zhodnocení a předpokládané provozní náročnosti stávající metody odsíření byla jako srovnávací technologie navržena suchá kondiciovaná metoda odsíření pomocí Ca(OH)2, která byla posouzena společně s odsířením pomocí NaHCO3. Pro navržené technologie odsíření byly provedeny materiálové a energetické bilanční výpočty, technologické schéma a základní stavebně dispoziční řešení. V návaznosti na navržené varianty byly odhadnuté investiční a provozní náklady a také časový harmonogram v případě realizace projektu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference