Studie na rekonstrukci ZEVO v Bratislavě

Klient

Odvoz a likvidacia odpadu a.s.

Rok realizace

2021

Místo realizace

Bratislava, Slovensko

Ve spolupráci s Kovoprojekta a.s. byla pro společnost Odvoz a likvidacia odpadu a.s. (OLO) v Bratislavě vypracována studie proveditelnosti modernizace a ekologizace stávajícího ZEVO se záměrem navýšení kapacity zařízení a instalace nejmodernějších systémů čištění spalin. Studie se zaměřovala na rozšíření kapacity bunkru odpadu, instalaci nové spalovací linky, úplnou rekonstrukci systému čištění spalin, změnu konceptu využití tepla a celkový architektonický návrh.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt