Studie energetického využití nemocničního odpadu v Kišiněvě

Klient

UNDP - Rozvojový program OSN

Rok realizace

2019

Místo realizace

Kišiněv, Moldavsko

Ve spolupráci s Holistic Solutions, s.r.o. bylo vypracováno technicko-ekonomické posouzení ekologicky šetrného termického zpracování nemocničních odpadů v nemocnici Mother and Child Center v Kišiněvě o kapacitě až 1000 t/rok . Navržené řešení zahrnovalo využití energie ze zpracovaného odpadu pro ohřev teplé užitkové vody, sterilizaci, praní prádla, případně pro výrobu elektrické energie či chladu. Původní systém nakládání s nebezpečnými nemocničními odpady v Moldavsku znečišťoval toxickými a infekčními látkami ovzduší, půdu i zásoby podzemních vod a nebyl energeticky využíván.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt