Snížení emisí na parních kotlích

Klient

Veolia Energie ČR, a.s.

Rok realizace

2010

Místo realizace

Třebovice-Ostrava

Spalovací proces parních kotlů v Elektrárně Třebovice byl doplněn o technologie DeNOx a DeSOx zajišťující účinné snížení emisí. Stávající kotle byly vybaveny třemi zásobními nádržemi močoviny pro snížení NOx a jedním silem bikarbonátu sodného pro snížení SOx, do objektu kotelny byla nainstalována technologie jejich přípravy a úpravy.

Dodávka byla realizována na klíč a zahrnovala kompletní projektovou a dodavatelskou dokumentaci, hmotné dodávky technologie, provedení stavebních úprav včetně demolic a demontáží, montáž a uvedení do provozu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Ondřej Grolig
Kontakt