Studie nakládání s nemocničními odpady v Bosně a Hercegovině

Klient

Česká rozvojová agentura - program B2B

Rok realizace

2017

Místo realizace

Zenica, Bosna a Hercegovina

Studie proveditelnosti byla zaměřena na technicko-ekonomickou analýzu vhodnosti integrace technologické jednotky na termické zpracování nemocničních odpadů v Kantonální nemocnici Zenica. Navrhovaná moderní koncepce a konstrukce spalovny by umožnila ekologickou likvidaci nemocničních odpadů v místě jejich vzniku a využití generovaného tepla v areálu nemocnice.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt