Modernizace zařízení spalovny nebezpečných odpadů ve FN Motol – dodávka zařízení DeNOx, AMS

Klient

ENESA, a.s. / Fakultní nemocnice v Motole

Rok realizace

2022

Místo realizace

Praha

Předmětem realizace byl návrh, dodávka, instalace a uvedení do provozu emisního monitorovacího systému spalin (AMS) a kompletního systému denitrifikace spalin (DeNOx) na bázi selektivní nekatalytické redukce (SNCR) pro dvě linky spalovny nebezpečného a nemocničního odpadu ve fakultní nemocnici v Motole, každá se spalovací kapacitou až 600 kg/h.

Spalovna je nově vybavena rozsáhlým kontinuálním monitoringem, který dokáže sledovat emise škodlivých látek jako jsou NOx, SO2, CO, HCl, HF, TOC, TZL a dokonce i NH3 a Hg u každé linky. Samozřejmostí je sledování dalších veličin spalin jako je teplota, tlak, průtok a koncentrace O2.

Systém DeNOx byl navržen tak, aby zvládl snížit emise NOx pod zadanou hodnotu 150 mg/Nm3a současně udržel emisní limit NH3 pod 15 mg/Nm3. Technologie se skládá ze zásobní nádrže s čerpadlovým modulem, směšovacího a míchacího modulu, potrubního systému s tryskami a autonomního řídicího systému.

Oba instalované systémy (AMS a DeNOx) byly propojeny s nadřazeným řídicím systémem k využití (a kontrolu) sledovaných dat pro další technologii a ke komfortnímu základnímu ovládání technologie DeNOx.

Realizace projektu zahrnovala kompletní projektovou a dodavatelskou dokumentaci, dodávku technologie, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a optimalizaci.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Martin Španvirt
Kontakt

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference