Instalace katalyticko-filtračního systému na MCHB ČOV

Klient

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.

Rok realizace

2015

Místo realizace

Bratislava

Pro mechanicko-chemicko-biologickou čistírnu odpadní vody byl dodán a instalován katalyticko-filtračního systém REMEDIA® D/F. Instalovaná technologie umožňuje současné odstraňování dioxinů, furanů a tuhých znečišťujících látek ze spalin na spalovně kalů. Zajištěna byla projekční a dodavatelská činnost, včetně šéfmontáže, demontáže stávajících filtračních hadic a montáže nového systému, kontroly a uvedení do provozu.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Ondřej Grolig
Kontakt