Studie proveditelnosti na výstavbu EVECONT v Barmě

Klient

Česká rozvojová agentura - program B2B

Rok realizace

2017

Místo realizace

Yangon, Barma

V rámci projektu byla vypracována analýza vhodnosti integrace modulární jednotky EVECONT pro energetické využití nemocničních, průmyslových a komunálních odpadů s následným využitím produkovaného tepla nebo chladu a elektrické energie v oblasti Yangon.

Výstupem bylo vytvoření technicko-ekonomického řešení umožňujícího ekologickou likvidaci části těchto odpadů v místě jejich vzniku při současném zvýšení energetické soběstačnosti a především bezpečnosti v této oblasti.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt