Studie proveditelnosti projektu výstavby ZEVO v Sarajevu

Klient

Česká rozvojová agentura - program Studie proveditelnosti

Rok realizace

2014

Místo realizace

Sarajevo, Bosna a Hercegovina

V rámci projektu byla vypracována analýza nasazení technologií ZEVO v kantonu Sarajevo spolu s technologickou a energetickou analýzou vybraných technologií ZEVO. Součástí studie bylo také ekonomické zhodnocení variant a simulace dopadu aplikace návrhu nového plánu odpadového hospodářství na energetické využívání odpadu se zaměřením na směsný komunální a nebezpečný odpad.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt