Analýza energetické a ekonomické efektivnosti ZEVO

Klient

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program EFEKT

Rok realizace

2015

Místo realizace

Brno

V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 byla vypracována studie zaměřená na hodnocení energetické a ekonomické efektivnosti technologií pro energetické využití odpadů aplikovatelných v České republice.

Předmětem studie byla analýza nasazení technologií ZEVO v EU a dalších zemích Evropy, dále technologická, energetická a ekonomická analýza vybraných technologií ZEVO a simulace dopadu aplikace návrhu nového POH na energetické využívání odpadu se zaměřením na směsný komunální odpad pomocí pokročilých softwarových prostředků.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt